TRÁM ĐEN

Hai từ TRÁM ĐEN nói lên điều gì?
Trong đầu tôi khi đọc lên 2 chữ đó chỉ có thể miêu tả bằng từ THÈM.
Thèm được ăn lại sau nhiều năm không được ăn
Thèm được ăn vì mùa trám lại đến, chúng bạn ở quê lại chụp hình mà khoe.
Thèm được ăn vì tháng 8 trám ương ( lem ), tháng 9 trám chín.
Thèm được ăn vì đơn giản nước bọt tràn cổ, bụng xốn xang.
Chẳng thể miêu tả thành lời ôi hai từ TRÁM ĐEN

Trám đen om


Trám đen kho cá.

Và nhiều nữa....

0 comments:

Đăng nhận xét

Khách thăm trám đen